कधी कधी स्वतःचा झगडा
स्वतःशीच असतो
सगळेच कोपरे मनाचे
नसतात उजळायचे
कधी कधी मौनातही
सापडते शांतता
विड्राॅवल हाच मार्ग
सोपा वाटत आलाय मला
प्रत्येक आनंद माझा असावा
हा अट्टाहास कधीच नव्हता
कधी कधी वाट पाहणंही
सोपं वाटलं मला
तर कधी आनंदातून
बाहेर पडायची घाई
समजतेय मीच मला अजून
शांत होतेय वावटळ आतली.

-मृणाल

Published by

MyThinkingMug

Happy Soul ...who loves to connect & express

One thought on “”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s