आतला आवाज

कधी डोकावून पहावसं वाटतं मनात. खूप खोल. शांत बसावं…विसरून सगळा कोलाहल आजूबाजूचा. ऐकावा फक्त आवाज आपला…आतला !!

सहज नाही जमलं..पण जमतच जातं…खिडक्या बंद करून घेणं मनाच्या…पुसट होत जातो मग आवाज आजूबाजूचा…ऐकू येतो फ़क़्त आवाज आपला…आतला !!

सहज नाही जमलं…पण जमतच जातं …कोलाहलात असून मग्न होणं…गर्दीत असून एकट राहण…
आवडू लागतो मग …आवाज आपला…आतला !!

-मृणाल

Published by

MyThinkingMug

Happy Soul ...who loves to connect & express

One thought on “आतला आवाज”

  1. स्वत साठी रोज थोडा वेळ जरूर काढावा, नाही तर जगण्याच्या शर्यतीत आपण फक्त स्वतालाच हरवतो.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s